Корисна інформація

Індексація заробітної плати: основні показники і формула розрахунку

17 Лютого 2023
admin Читать на русском
 1. Індексація заробітної плати
 2. За якими правилами проводиться індексація в Україні
 3. Індекс споживчих цін, ІСЦ (Держстат України)
 4. Приріст індексу споживчих цін (ІСЦ)
 5. Формула для розрахунку індексації
 6. Перелік доходів, які підлягають індексації

Індексація зарплати – це спосіб забезпечити її захист від впливу інфляційних процесів. Сенс індексації полягає в тому, щоб величину заробітної плати розглядати не в абсолютній величині, а з прив’язкою до індексу споживчих цін. Індексація заробітної плати є інструментом збереження платоспроможності громадян країни і входить до переліку соціальних зобов’язань держави і/або роботодавця.

У цій статті розглядаються методи індексації зарплати, наводяться приклади і статистичні дані на поточну дату публікації. Нижче ви знайдете формулу індексації зарплати, а також іншу інформацію про те, як самостійно розрахувати суму індексації.

Індексація заробітної плати

Індексація заробітної плати – це термін зі сфери економіки, що означає перерахунок числової величини якогось показника в кореляції від рівня інфляції. Наприклад, якщо мова йде про заробітну плату, то її реальна величина оцінюється кількістю товарів або послуг, які можна придбати на ці гроші. Під впливом інфляції реальна сума будь-якого доходу знижується і, залишаючись незмінною, заробітна плата може «не встигає» за ростом цін. Щоб нейтралізувати цей вплив, застосовується індексація, сенс якої полягає в пропорційному підвищенні суми доходу (заробітної плати) залежно від зростання цін.

Індексація може повністю компенсувати зростання споживчих цін. У деяких випадках проводять часткову індексацію. У кожному разі індексація здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також за рахунок коштів фондів соціального страхування. В Україні діє Закон «Про індексацію грошових доходів населення» № 1282-ХII від 3 липня 1991 роки («Про індексацію грошових доходів населення»), согласно которому, индексации подлежат:

 • заробітня плата
 • пенсії
 • стипендії
 • суми соціальних виплат
 • аліменти (якщо вони призначені у фіксованій грошовій сумі)
 • інші виплати

Детальна інформація про Закон тут http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12

За якими правилами проводиться індексація в Україні

Крім вищеназваного Закону, при індексуванні доходів слід керуватися Порядком проведення індексації грошових доходів населення № 1078 від 17 липня 2003 року («Порядок проведення індексації грошових доходів населення»). У документі прописані правила розрахунку індексу споживчих цін і, відповідно, сум індексації.

Індексації підлягає тільки та частина зарплати, яка не перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних громадян. Все, що більше цієї суми, не може бути проіндексовано. Важливо знати, що при проведенні індексації враховуються всі виплати, які входять в поняття заробітна плата, крім разових доходів.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатного населення з 1 січня 2023 року становить 2589 грн.

Проведення індексації необхідно, якщо індекс інфляції або його ще називають індекс споживчих цін (Consumer Price Index) перевищує поріг індексації 103%.

Щоб дізнатися величину індексу споживчих цін на поточну дату, слід звернутися на офіційний веб-сайт Державної служби статистики. Держстат щомісяця, не пізніше 10 числа наступного за звітним, зобов’язаний надавати дані по величині ІСЦ.

Право встановлення правил індексування доходів за регіональною ознакою мають органи місцевої влади, якщо індекс інфляції в цьому регіоні не нижче, ніж по країні в цілому (див. Пункт 12 Порядку № 1078). Зрозуміло, фінансування таких видів індексацій проводиться за рахунок місцевих бюджетів і з урахуванням регіонального індексу споживчих цін.

Для працівників підприємств, не включених до бюджетної сфери, фінансування яких проводиться на принципах господарського розрахунку, індексація проводиться відповідно до правил і в розмірах, прописаних колективним договором. При цьому мінімальний поріг індексації на таких підприємствах не може бути нижче встановленого законодавством мінімуму. Держпрозрахункові підприємства мають право встановити мінімальний розмір індексації, виходячи з фінансових можливостей компанії.

Якщо на підприємстві регулярно проводиться підвищення зарплати, то сума індексації на момент перегляду заробітної плати зменшується на дельту відхилення.

Всі питання, що стосуються індексації доходів, знаходяться під контролем Міністерства соціальної політики України. Якщо виникають розбіжності, суперечки, претензії, то повноваженнями для їх вирішення наділені судові інстанції.

Індекс споживчих цін, ІСЦ (Держстат України)

2017 рік Індекс, % 2018 рік Індекс, %
Січень 101,5 Січень 101,0
Лютий 100,9 Лютий 100,5
Березень 101,1 Березень 100,9
Квітень 100,8 Квітень 101,0
Травень 100,0 Травень 100,7
Червень 100,0 червень 99,5
Липень 99,3 Липень 99,4
Серпень 100,0 Серпень  99,7
Вересень 101,9 Вересень 100,7 
Жовтень 101,7 Жовтень  100,7
Листопад 101,4 Листопад 100,1
Грудень 100,8 Грудень  

Приріст індексу споживчих цін (ІСЦ)

Місяць підвищення зп Рік підвищення зп
2015 2016 2017 2018
Січень 79,8 28,2 14,0 10,7
Лютий 70,7 28,7 15,2 9,7
Березень 54,1 27,5 10,9 10,3
Квітень 35,2 23,2 9,9 7,6
Травень 32,3 23,0 10,7 7,6
Червень 31,7 23,3 6,8 7,6
Липень 33,2 23,4 6,6  10,2 
Серпень 34,3 23,9 6,7 10,2  
Вересень 31,3 21,8 6,7   6,4
Жовтень 32,9 18,3 3,4  6,4 
Листопад 30,3 16,3 3,4 3,2
Грудень 29,4 15,2 3,5  3,4

Формула для розрахунку індексації

Щоб розрахувати суму індексації, слід помножити суму зарплати, що індексується на показник приросту ІСЦ (індексу споживчих цін). Отримане слід розділити на 100%.

Приклад:

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2018 року (базовий місяць) і до грудня 2019 року заробітна плата не збільшувалась.

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у грудні 2019 року у такому випадку становить 10,7%.

Розрахунок ІСЦ: 10,7% = 1,040 × 1,031 ×1,032 × 100 – 100, де

1,040 – ІСЦ за лютий – вересень 2018 року

(1,009 × 1,011 × 1,008 × 1,000 × 1,000 × 0,993 × 1,000 × 1,019),

1,031 – ІСЦ за жовтень – листопад 2018 року (1,017 × 1,014),

1,032 – ІСЦ за грудень 2018 року – березень 2019 року (1,008 × 1,010 × 1,005 × 1,009).

ІСЦ за квітень – листопад 2019 року становив 101,8%

(1,010 × 1,007 × 0,995 × 0,994 × 0,997 × 1,007 × 1,007 × 1,001 × 100),

тобто не перевищив поріг індексації (103%), тому у січні 2020 року

проведення індексації здійснюється також на величину приросту ІСЦ – 10,7%.

Припустимо, що заробітна плата за грудень 2019 року становитиме 13 500 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у грудні 2019 року – січні 2020 року – 2 102 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у грудні 2019 року, якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2018 року, становить 10,7%.

Сума індексації доходу дорівнює 224,91 грн (2 102 × 10,7 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 13 724,91 грн (13 500 + 224,91).

Перелік доходів, які підлягають індексації

Для кращого розуміння, як проводиться індексація в Україні, наводимо розгорнутий опис видів доходів, які підлягають індексації.

Доходи, які індексуються Доходи, які НЕ індексуються
Заробітна плата, в тому числі: посадові оклади, доплати, надбавки, премії, інші виплати НЕразового характеру  Лікарняні, відрядження, відпускні (виплати, які визначаються шляхом розрахунку середньої зарплати)
Пенсії з урахуванням доплат і надбавок Доходи від оренди
Стипендії Дивіденди
Сума допомоги по безробіттю Доходи від ведення фермерського або домашнього підсобного господарства
Сума допомоги безробітному, який проходить професійну перепідготовку Доходи, отримані внаслідок підприємницької діяльності
Страхова виплата інваліду дитинства, який народився внаслідок професійної травми або захворювання, отриманого його матір’ю під час вагітності Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, матерям-одиначкам, дітям, які перебувають під опікою
Страхова щомісячна виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві Соціальна допомога по догляду за дитиною при досягненню трирічного віку
Компенсація втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Інші соціальні виплати, які розраховуються на базі прожиткового мінімуму (
Грошове утримання військовослужбовців Виплати з Фонду соціального страхування:допомога у зв’язку з вагітністю і пологамидопомога при народженні дитинидопомога на похованнядопомога при втраті профпридатності (разова)допомога при смерті в результаті нещасного випадку на виробництвідопомога в результаті смерті в результаті профзахворювання 
Суми по відшкодуванню збитку внаслідок інвалідності, а також суми, що виплачуються при втраті годувальника Матеріальна допомога (цільова, разова) 
  Разова допомога при виході на пенсію
  Винагороди за підсумками роботи за рік

Індексація заробітної плати, як і інших доходів громадян України, є одним із заходів щодо поліпшення якості життя та нівелювання наслідків інфляційних ризиків. Проведення індексації на кожному підприємстві є обов’язковим, така ж вимога поширюється на підприємців, що використовують у своїй діяльності працю найманих працівників.

Індексація зарплати є одним з державних гарантій у сфері оплати праці. За порушення цих гарантій і їх несвоєчасне проведення передбачаються штрафні санкції. Штрафи можуть досягати десятикратного мінімального розміру зарплати за кожного працівника. Факти порушень виявляються в результаті інспекцій Держпраці або інших уповноважених органів.

Залишіть коментар

Коментарі