Корисна інформація

Трудовий договір в Україні: подробиці та рекомендації

16 Лютого 2023
2
admin Читать на русском
 1. Що таке трудовий договір? Визначення та основні характеристики
 2. Хто є суб’єктом і хто – підписантом?
 3. Види трудового договору
 4. Підстави для відмови в укладанні трудової угоди
 5. Завантажити зразок трудового договору для України
 6. Які документи потрібні для трудової угоди?
 7. Причини для розірвання трудової угоди
 8. Підведемо підсумки

Термін «трудовий договір» («трудовой договор») відомий всім, хто хоча б раз був у ролі претендента на ту чи іншу посаду. Так називається обов’язковий документ, який складається при оформленні трудових відносин між працівником і роботодавцем.

Яке значення має цей документ для працівника і яке – для наймача, навіщо необхідно його складати, на що звернути увагу – ці та інші питання постають перед здобувачем, який вже успішно пройшов етапи попередньої співбесіди і запрошений для оформлення на роботу.

На сучасному українському ринку праці працівник і роботодавець все частіше відмовляються від неофіційного працевлаштування і практикують прозору трудову політику, що йде на користь діловій репутації наймача і захищає права працівника. Трудовий договір регламентує характер виконуваної роботи, обсяг, умови грошової винагороди та інші аспекти трудових взаємовідносин.

У цій статті розглядається ряд актуальних питань, які стосуються особливостей оформлення трудового договору в Україні, як завантажити (загрузить) бланк такого договору, що має на увазі поняття трудової угоди, умови і особливості його складання, наводиться супутня тематична інформація.

Що таке трудовий договір? Визначення та основні характеристики

Згідно смисловому трактуванню, трудовий договір  – це документ, який містить перелік прав і зобов’язань, як працівника, так і його наймача, а також регламентує всі аспекти відносин у процесі трудової діяльності. По суті, це двостороння угода між найманим працівником і його роботодавцем, в рамках якого прописані такі категорії:

 • Обсяг роботи, що надається роботодавцем і виконуваних працівником;
 • Характер і особливості виконуваної роботи (іншими словами: за що працівникові будуть платити, а за що – ні);
 • Відповідність кваліфікації працівника займаній посаді (вимоги щодо професійної придатності пред’являються ще при співбесіді, але документально підтверджуються в цьому договорі);
 • Службові обов’язки і компетенції (відповідно до посадової інструкції);
 • Згода з боку працівника дотримуватися правил, які визначені внутрішньою політикою компанії (робочий розпорядок, уніформа або дрес-код, дотримання конфіденційності та ін.);
 • Як, коли і в якій формі відбувається оплата праці, а також як відбуваються преміальні та заохочувальні виплати;
 • Забезпечення працівника обладнаним робочим місцем і спеціальною формою (якщо це потрібно);
 • Роботодавець зобов’язується забезпечувати виконання норм трудового законодавства і умов, прописаних у колективному договорі.

Цей перелік можна доповнити умовами соціальних гарантій працівнику (відпустка, лікування, навчання, перекваліфікація і т.п.), але трудовий договір складається на підставі колективної угоди, в якому всі ці нюанси прописані детально. Знову прибувшому працівникові при оформленні дають можливість познайомитися з умовами колективного договору, який обов’язково повинен бути на підприємстві в друкованому варіанті.

Перелік, обсяг і характер роботи може бути не вказано в трудовому договорі, якщо працівник зарахований до штату. У цьому випадку службові обов’язки штатної одиниці детально прописані в посадовій інструкції.

Хто є суб’єктом і хто – підписантом?

Помилково вважати, що він укладається між працівником і директором підприємства. Це некоректна думка, і в КЗпП України (ст.21) недвозначно говориться, що трудовий договір укладається між працівником (фізична особа) і роботодавцем, який може бути:

 • фіз.особою, яка веде підприємницьку діяльність;
 • юр.особою (підприємства, організації, установи і т.п.);
 • самозайнятою особою (особа, яка здійснює приватну адвокатську, лікарську, нотаріальну, письменницьку та іншу практику).

Підписи під трудовою угодою проставляють працівник і уповноважений представник роботодавця. Таким представником, найчастіше, є керівник підприємства / організації. Наприклад, роботодавець ТОВ «Гарант» в особі директора Іванова С.П.

Подписание договора

Кодекс Законів про працю (КЗпП України) детально описує законодавчі норми трудового договору. Якщо необхідно ознайомитися з першоджерелом, слід звернутися до Глави 3 КЗпП України «Трудовий договір».

Види трудового договору

За тривалістю і характером трудова угода може бути:

 1. Безстроковим;
 2. Терміновим (на певний термін);
 3. Для виконання певного обсягу робіт.

Строковий трудовий договір укладається, якщо того вимагають особливості виконуваної роботи, інтереси працівника або інші відповідні законодавству причини.

Існує ще одна категорія цього документа – контракт, який укладається на певний термін і передбачає ряд особливостей, як то:

 • неможливість звільнення за власною ініціативою;
 • ширші підстави для звільнення працівника (наприклад, упущення при зберіганні матеріальних цінностей, неналежне виконання службових обов’язків і т.п.);
 • при звільненні працівникові виплачується мінімальна компенсація тощо.

Контракт завжди укладається у письмовій формі на відміну від трудового договору, який може бути у вигляді усної угоди.

За формою трудові договори поділяються на:

 • усні;
 • письмові.

Найбільш поширені – це договори на паперовому носії та скріплені підписами сторін. У статті 24 КЗпП наводиться перелік умов, при яких складання письмового трудового угоди обов’язково:

 • якщо того бажає працівник;
 • якщо відбувається організований прийом співробітників;
 • якщо на роботу приймається особа, яка не досягла повноліття;
 • якщо передбачувана робота проводиться в небезпечних районах і пов’язана з ризиком для здоров’я;
 • в інших випадках, прописаних законодавством (докладніше – в статті 24 КЗпП).

Віковий ценз при прийомі на роботу прописаний в статті 188 КЗпП і зводиться до 16-річного віку. У деяких випадках при отриманні згоди від батьків підліток може бути залучений до роботи у віці від 14 років. При цьому укладення трудового договору в письмовій формі обов’язково. Також для ряду посад законодавство обмежує мінімальний вік 18 роками.

Важливо знати, що в умовах цього документа не повинно бути вимог / норм / правил, які суперечать чинному законодавству. Це стосується умов роботи, оплати праці, соціальних гарантій тощо

Підстави для відмови в укладанні трудової угоди

 • Вік претендента на роботу нижче допустимого (менше 16 років, у деяких випадках – менше 18 років);
 • Якщо у претендента є медичні протипоказання, і він не може виконувати певну роботу;
 • Наявність у потенційного працівника судового рішення про заборону займати певні посади (наприклад, для держслужбовців, для посад, пов’язаних з матеріальною відповідальністю);
 • Якщо на підприємстві внутрішня політика обмежує спільну роботу родичів, а здобувач на посаду має родинні зв’язки з кимось із співробітників;
 • Відмовити в укладенні договору можуть внаслідок невідповідності рівня професійної кваліфікації працівника вимогам, які висуває роботодавець.

Якщо відбувається переведення працівника на нове місце роботи, то відмова в укладенні трудового договору неприпустима (див. статтю 24).

Робота за трудовою угодою повинна відповідати двостороннім інтересам і відповідати законодавству про працю. Цей документ є гарантією нормальних цивілізованих трудових відносин між працівником і роботодавцем і виключає можливі непорозуміння при виникненні спірних ситуацій.

Завантажити зразок трудового договору для України

Типовий трудовий договір містить обов’язкові атрибути, такі як

 • Найменування сторін;
 • Загальні положення та зобов’язання сторін;
 • Відомості про оплату і соціальні гарантії;
 • Регламент робочого часу (інформація про відпустку, вихідні та святкові дні);
 • Робота у відрядженнях (якщо є);
 • Професійне навчання, участь у семінарах, курсах підвищення кваліфікації;
 • Термін дії договору;
 • Підстави для припинення дії трудової угоди;
 • Пролонгація договору;
 • Політика конфіденційності;
 • Дата складання;
 • Підписи сторін.

Якщо ви не знаєте де скачати трудовий договір, то не варто хвилюватися. На нашому ресурсі він доступний для відкритого скачування. Зразок бланка трудового договору України, як правило, складається українською мовою.

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ

Як правило, кадрові служби на підприємствах / організаціях розробляють власні трудові угоди, які можуть незначно відрізнятися від запропонованого типового бланка трудового договору. Такі документи складаються з урахуванням особливостей підприємства і тому можуть не містити наведені вище пункти. Наприклад, розділ про відрядження зовсім не обов’язковий на деяких підприємствах.

Які документи потрібні для трудової угоди?

При підписанні від працівника потрібно надати паспорт і трудову книжку. Інших документів не вимагається, якщо це не обумовлено характером роботи. Наприклад, роботодавець може зажадати медичну довідку про стан здоров’я або документ, що підтверджує кваліфікацію працівника. Інші документально підтверджені відомості не потрібні.

Підписання проводиться власноруч, проставленням підпису на кожному з двох примірників, один з яких видається на руки працівникові, другий залишається у роботодавця. На практиці процедура підписання документа організовується і проводиться представником кадрової служби (якщо в ролі роботодавця виступає юридична особа) або безпосередньо наймачем (якщо мова йде про підприємця, самозайняту особу).

Після підписання угоди на підставі заяви працівника складається наказ про прийняття на роботу. Без цих документів працівник не може бути притягнутий до виконання своїх обов’язків.

Трудовая книжка

Важливо! Перед тим, як скріпити своїм підписом трудовий договір, слід уважно ознайомитися з пропонованими умовами. Працівник має право вимагати внести зміни або виключити якісь пункти, якщо вони не відповідають його інтересам або суперечать законодавству.

Причини для розірвання трудової угоди

Угода може бути розірвана в силу тих чи інших обставин. При всьому різноманітті таких причин слід визначити коло вагомих підстав, які не суперечать трудовому законодавству. Для цього слід звернутися до статті 36 КЗпП. У ній наводиться повний перелік умов для переривання трудових відносин:

 • Якщо досягнуто згоди сторін;
 • Закінчився термін дії договору;
 • При переведенні на інше місце роботи;
 • Призив працівника на військову службу;
 • Відмова працівника переїжджати в інше місто або населений пункт, якщо компанія змінює свою локацію;
 • Якщо працівник засуджений і приречений до тюремного ув’язнення.

Ініціатива про розірвання трудового договору може виходити і від наймача, і від працівника. У першому випадку причинами можуть послужити зміни в компанії, наприклад, перегляд штатного розкладу зі скороченням чисельності працівників.

Правомірність розірвання угоди слід розглядати в залежності від його виду, терміну дії та особливостей сторін. Пролонгація трудового договору відбувається в разі, якщо про розірвання не заявила жодна зі сторін. Такий спосіб продовження «за типовістю» характерний для безстрокових трудових договорів.

Роботодавець може запропонувати працівнику випробувальний термін, перш ніж відбудеться зарахування в штат. У цьому випадку зберігаються вимоги по трудовому законодавству щодо робочого часу, оплати, охорони праці тощо. Випробувальний термін не встановлюється для молодих фахівців, неповнолітніх, випускників вузів, інвалідів, направлених на роботу соціальними службами.

Перш ніж допустити працівника до виконання роботи, представник роботодавця повинен надати робоче місце, ознайомити з правилами внутрішнього розпорядку. Якщо необхідно і того вимагає специфіка діяльності, з працівником укладається договір про матеріальну відповідальність і проводиться інструктаж з дотримання техніки безпеки.

Працівник зобов’язаний у повному обсязі і своєчасно виконувати покладені на нього обов’язки. В іншому випадку роботодавець залишає за собою право вдатися до дисциплінарних заходів, строгість яких обумовлена ступенем недисциплінованості або професійною невідповідністю. Трудовим договором передбачається виконання службових обов’язків виключно працівником. Ніхто, крім самого працівника не може виконувати покладений на нього обсяг роботи.

Підведемо підсумки

Стаття дає вичерпне пояснення, що таке трудовий договір, також для ознайомлення надає типовий зразок цього документа. З основних тез можна виділити наступне:

 • Трудові договори потрібно обов’язково укладати, щоб уникнути невизначеності відносин з наймачем, а також знати свої обов’язки і права;
 • Зміст і умови угоди повинні відповідати законодавству України;
 • Для відмови в укладанні повинні бути вагомі причини (судове рішення, медичні показники, неповноліття);
 • Розірвати трудовий договір роботодавець може при скороченні штату;
 • Детальна інформація про документ міститься в Главі 3 КЗпП України.

Не варто випробовувати удачу і працювати неофіційно, так ви повністю залишаєтеся незахищеними перед роботодавцем. Укладайте трудові договори та уважно вивчайте їх перед підписанням.

Залишіть коментар

Коментарі

 1. Алексей Гузенко
  06.05.2020

  Добрый день! Скажите пожалуйста существует ли вероятность обмана работодателей, если работать по трудовому договору.

 2. Lana Kristova
  30.03.2020

  Краще, ніж решта рекомендацій. Хоча і тут є багато дубляжів з КЗпП (вибірково посилаємось – навіщо, якщо ВЕСЬ такий договір регламентується КЗпП?), але при невеликому коригуванні виходить саме те, що треба, дякую!