Корисна інформація

Податок на прибуток підприємств

12 Травня 2021
Aleksej Karyi Читать на русском
 1. Розміри ставок податку на прибуток підприємств
 2. Які організації не є платниками податку на прибуток?
 3. Періодичність нарахування податку на прибуток
 4. Податкові відрахування
 5. Оптимізація оподаткування
  1. Нарахування заробітної платні
  2. Доходи і витрати
  3. Холдинг
  4. Договір посередництва

Платниками податку на прибуток підприємств є юридичні особи – як резиденти, так і нерезиденти. Всі особливості даного виду оподаткування вказані в Податковому кодексі України в розділі III “Податок на прибуток підприємств” (статті 133-142).

Розглянемо більш детально, які підприємства є платниками податку на прибуток.

Резиденти:

 1. юр. особи (і іхні відокремлені підрозділи за винятком представництв), які здійснюють господарську діяльність як на території України, так і за її межами;
 2. управителі фонду операцій з нерухомістю.

Нерезиденти:

 1. юр. особи, створені в будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;
 2. постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників.

Розміри ставок податку на прибуток підприємств

Згідно зі ст. 136.1 ПКУ розмір базової ставки становить 18%. Однак, для деяких видів діяльності існують такі розміри ставок:

 • 0% – при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з довгострокового страхування життя, добровільного медичного страхування (ДМС) і пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії.
 • 3% – за договорами страхування від об’єкта оподаткування, який розраховується як сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу об’єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування (відповідно до підпункту 141.1.2 ПКУ).
 • 0, 4, 6, 12, 15, 20% для нерезидентів і прирівняних до них осіб із джерелом їхнього походження з України у випадках, встановлених пунктом 141.4 ПКУ.
 • Під час здійснення букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино) одночасно з базовою ставкою податку на прибуток встановлюються ставки податку на дохід: 10% (гральні автомати) і 18% (букмекерська діяльність і казино).
 • 30% податок на дохід при здійсненні діяльності з випуску та проведення лотерей.

Які організації не є платниками податку на прибуток?

Від податку на прибуток звільнені підприємства, установи та організації, які є неприбутковими. До таких відносяться:

 1. бюджетні установи;
 2. громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, Пенсійні фонди;
 3. союзи, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
 4. житлово-будівельні, дачні, садівничі та гаражні кооперативи;
 5. об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), асоціації власників житлових будинків;
 6. професійні спілки, їхні об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їхні об’єднання;
 7. сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 8. суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;
 9. Національний банк України (НБУ).

Періодичність нарахування податку на прибуток

Сума виплат розраховується самим платником податків. Періоди розрахунків податку на прибуток в 2024 році збігаються з календарними і складають повний квартал, тобто 4 рази на рік. Початком податкового періоду вважається перше число календарного місяця, а закінченням, відповідно — останнє. Винятком є такі випадки:

 1. Виробники с / г продукції можуть вибрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року. При цьому податком на прибуток обкладаються організації, чий дохід від реалізації виробленої ними продукції становить більше половини від усієї суми доходу.
 2. Для підприємств, які щойно відкрилися, початком звітного періоду вважається дата постановки на облік у податкових органах. Сума виплат розраховується ними за звітний рік.
 3. Для підприємств, що ліквідується, останнім податковим періодом є період, на який припадає дата ліквідації.
 4. Річний податковий період встановлюється платникам податків, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показаннями Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний (податковий) період, що не перевищує 20 млн грн.

Податкові відрахування

Сума до оподаткування, з якої віднімаються непрямі податки, відбивається у “Звіті про сукупний дохід” і являє собою дохід від продажу товарів і послуг, фінансових операцій та інших джерел. Це ще одне нововведення, за яким необхідність в податковому обліку відпадає, і облік податку проводиться за єдиною схемою — бухгалтерського обліку, що відповідає міжнародним стандартам. При цьому податкова інспекція придбала повноваження на бухгалтерський аудит організацій.

Відповідно до Податкового кодексу, оподатковувану суму можна як зменшити, так і збільшити з урахуванням коректувань, що впливають на розмір прибутку і збитків:

 • амортизації основного капіталу;
 • створення резервних коштів;
 • фінансових операцій (процентних нарахувань, пайової участі, роялті, виплачування офшорів);
 • реструктуризації заборгованості;
 • й інших різниць, передбачених ПК.

Підприємствам з річним доходом нижче 20 млн грн дозволено не використовувати коригування, що збільшують фінансовий результат. Крім цього, з  податку на прибуток в Україні віднімається податок на нежитлову нерухомість (якщо вона не є земельною ділянкою). У разі, якщо останній перевищує податок на прибуток (або ж прибуток відсутній), неврахована сума не враховується для зменшення подальших виплат.

Для вкладників і акціонерів з оподатковуваної суми віднімається:

 • дохід інших пайових учасників;
 • дивіденди, отримані від інших платників авансових внесків;
 • дохід учасників, які виплачують єдиний податок IV групи.

Оптимізація оподаткування

Запорукою успішної податкової оптимізації є довгострокове планування бюджетних відрахувань, засноване на ретельних розрахунках, що балансується на межі закону. Розглянемо найбільш часто вживані способи оптимізації податку.

Нарахування заробітної платні

Згідно з українським ПК існує фіксована верхня межа соціальних відрахувань, які залишаються незмінними незалежно від розмірів заробітної плати. Ця обставина може виявитися корисною в разі виплати преміальних співробітникам організації. Соціальне і медичне страхування, відрядження та інші витрати також можуть вплинути на підсумкову суму податку.

Доходи і витрати

Планування поставок продукції, передача права власності на неї визначає дату визнання доходів і витрат, а значить, і суму, що підлягає оподаткуванню.

Холдинг

Різні методи оподаткування, обрані декількома підприємствами, що входять до складу великої компанії, дозволяють перерозподілити отримані і списані кошти з максимальною вигодою.

Договір посередництва

ЮО, що надає посередницькі послуги в постачанні товарів чи послуг, може використовувати договір комісії або доручення в якості альтернативи прямим угодам. Це вимагає ретельного узгодження умов, особливо в разі фінансових угод із зарубіжними постачальниками.

Залишіть коментар

Коментарі