Корисна інформація

Опікунство в Україні: як правильно оформити?

13 Листопада 2020
7
admin Читать на русском
 1. Хто може отримати статус опікуна або піклувальника?
 2. Опіка в Україні: права і обов’язки опікунів і піклувальників
 3. Опікунство над дитиною: порядок оформлення
  1. Нормативно-правові акти, що регулюють питання опікунства над дитиною в Україні
  2. Як оформити опікунство над дитиною: перелік документів і процедура
  3. Опікунство над дитиною в Україні: державна допомога
 4. Як оформити опікунство над літньою людиною в Україні
  1. Як оформити опікунство над людьми похилого віку: процедура
  2. Оформлення опікунства і майнові питання
  3. Як оформити опікунство і отримати компенсаційні виплати?
 5. Висновок: оформлення опікунства в Україні – акт громадянської свідомості

В силу різних життєвих обставин людина може стати недієздатною і для захисту його прав необхідна підтримка держави. Опікунство в Україні – правовий інститут, метою якого є забезпечення нормальних умов життєдіяльності та представлення інтересів громадян, які не мають можливості здійснювати турботу про себе самостійно.

До групи таких людей входять малолітні діти, неповнолітні, а також повнолітні особи, які мають проблеми зі здоров’ям, які обмежують їх дієздатність. Дана стаття підкаже, як оформити опіку над дитиною, в похилою людиною в 2023 році, а також які права і обов’язки виникають у сторін.

Хто може отримати статус опікуна або піклувальника?

Встановлення опіки, піклування – визначення органами виконавчої влади або судовою інстанцією осіб, в чиї обов’язки входить турбота про дітей, які залишилися без батьків, або дорослих з обмеженою дієздатністю. Опіка може бути застосована до малолітніх і недієздатних громадян, піклування необхідно неповнолітнім особам, а також обмежено дієздатним людям.

Вимоги до людини, яка бажає одержати згадані правові статуси, визначені статтею 63 Цивільного кодексу і полягають в наступному:

 1. В даному питанні перевага надається родичам.
 2. Велике значення мають особисті взаємини сторін.
 3. Опікуном може стати виключно дієздатна фізична особа, яка має можливість забезпечити потреби підшефного.
 4. Необхідна наявність добровільного бажання, зафіксованого в письмовому вигляді.

З огляду на серйозний характер ситуації, представники державної влади підходять до вибору опікуна максимально уважно, пріоритет буде відданий тому, хто зможе краще дбати про підопічного. Крім того, враховуються особисті побажання особи з обмеженими можливостями

Не можуть призначати опікунами людей, які зловживають наркотичними, алкогольними речовинами, що мають небезпечні інфекційні, смертельні захворювання, судимість за тяжкі правопорушення, позбавлені батьківських прав.

Опіка в Україні: права і обов’язки опікунів і піклувальників

Купуючи відповідальність за близьку людину, опікун отримує певну кількість прав і зобов’язань, серед яких:

 • створення нормальних побутових умов, належний догляд і, при необхідності, лікування;
 • турбота про правильний розвиток, навчання і необхідне виховання дитини;
 • прийняття відповідних заходів у випадках порушення інтересів підшефного;
 • вимога у третіх осіб повернення підопічного, якщо має місце його незаконне утримування;
 • висновок юридичних угод від імені недієздатного родича.

Відмінність правочинів піклувальника полягає у відсутності права на укладення угод за свого підопічного. Він лише надає згоду на такі дії.

Опікунство над дитиною: порядок оформлення

Відповідно до вітчизняного законодавства діти, позбавлені батьківського піклування до 14 років повинні бути під опікою, а підліткам 14-18 років призначається піклувальник.

Опіка над дитиною встановлюється, якщо його батьки:

 • невідомі;
 • обмежені в батьківських правах або позбавлені їх;
 • померли;
 • вважаються безвісти зниклими;
 • визнані недієздатними;
 • заарештовані або відбувають покарання за проступки кримінального характеру;
 • оголошені в розшук;
 • мають захворювання, яке не дозволяє виховувати дітей;
 • знаходяться на окупованій території.

Для визначення необхідності в такій допомозі уповноважений орган опіки та піклування в Україні проводить 2-місячну перевірку, націлену на виявлення підтверджуючих фактів. Якщо така інформація виявлена, неповнолітній отримує офіційний статус сироти.

Нормативно-правові акти, що регулюють питання опікунства над дитиною в Україні

Перед початком процедури слід ознайомитися з діючими нормами законодавства. Головними документами, що регламентують оформлення опікунства, є:

 • глава 6-а Цивільного кодексу України;
 • Закон № 2342-IV про соціальний захист дітей-сиріт;
 • постанову КМУ 866 про повноваження спеціалізованих органів;
 • наказ № 34/166/131/88, який стверджує правила піклування, опіки.

Ці акти допоможуть розібратися з обсягом обов’язків, прав учасників і повноваженнями держорганів.

Як оформити опікунство над дитиною: перелік документів і процедура

Для розгляду цього клопотання про опіку слід подати в службу у справах дітей за місцем фактичного проживання заявника наступний список документації:

 • заяву від бажаючого отримати опікунський статус;
 • копії головних сторінок паспорта;
 • довідку або декларацію про доходи за останній піврічний період;
 • свідоцтво про шлюб (для людей, що мають дружину/чоловіка);
 • свідоцтво про обов’язкове проходження спеціального навчання з виховання дітей (крім рідних);
 • документ, що підтверджує наявність власної або орендованої житлової площі;
 • висновок про поточний стан здоров’я заявника (додаток 5 до постанови КМУ 866);
 • довідку психіатра, а також нарколога про відсутність захворювань, різних залежностей у того хто подає заяву і його сім’ї;
 • документ про несудимість;
 • згода осіб, які проживають з заявником, на взяття під опіку, оформлене в письмовому вигляді і нотаріально завірене (якщо підшефний буде жити з ними разом).

Відповідний вимогам комплект документів реєструють, вносять інформацію в базу даних, в десятиденний термін проводять перевірку житлово-побутових умов хто звернувся і готують висновок про можливість задоволення прохання. Остаточне прийняття рішення щодо опіки над дитиною займає до 30 днів, компетентний орган може задовольнити прохання чи відмовити із зазначенням причини та порядку оскарження.

Семья

Опікунство над дитиною в Україні: державна допомога

Представникам підростаючого покоління, які перебувають під опікою, покладена державна фінансова допомога. Щомісячні виплати призначаються опікунам на утримання підопічних у розмірі 2-х прожиткових мінімумів, встановлених для відповідного віку. Варто враховувати, що така підтримка не надається дітям, що живуть в спеціалізованих навчальних закладах на бюджетному фінансуванні. Допомога буде виплачуватися виключно за періоди перебування підшефного вдома.

Крім цього, при розрахунку суми цієї допомоги враховується наявність інших видів виплат, таких як аліменти, різні стипендії і пенсія. Якщо особа отримує будь-яку додаткову підтримку, допомога буде дорівнювати різниці між подвійним прожитковим мінімумом і відповідною грошовою допомогою.

Пакет документів, які необхідно підготувати, перед тим як почати процедуру опікунства над дитиною в Україні для держвиплат:

 • заяву безпосереднього опікуна;
 • рішення компетентного органу про встановлення піклування або опіки;
 • копія метрики підопічного;
 • довідка з місця проживання, того хто звернувся про склад сім’ї, або довідка з дитячого навчального закладу;
 • інформація про інші види фінансової допомоги;
 • медичний висновок про інвалідність дитини у віці до 18-річчя (при наявності цього статусу).

Якщо заявник живе не за місцем реєстрації, він зобов’язаний подати в органи соцзахисту довідку про те, що не отримує аналогічної допомоги за місцем своєї прописки. Допомога сплачується до досягнення повноліття підшефного. Підставами для припинення фінансової підтримки є втрата прав опікуна, одруження/заміжжя, працевлаштування, передача батькам і усиновлення дитини.

Як оформити опікунство над літньою людиною в Україні

Крім малолітніх осіб, можуть виникнути обставини, коли в додатковій турботі й увазі потребуватиме людина солідного віку. З метою забезпечення таким людям якісних побутових умов, гарантування необхідного лікування, догляду також призначається опікун.

Отримати право догляду старого підопічного можуть повнолітні дієздатні громадяни, переважно родичі, які мають матеріально-житлові можливості та не мають інтересів, які суперечать інтересам підшефного.

Особа, яка здійснює опікунство, зобов’язана створити пенсіонеру нормальні умови життя, не порушувати його майнові, а також немайнові права. До того ж, така людина має право вимагати повернення незаконно утримуваного підопічного і укладати за нього правові угоди.

Головними нормативними актами, що регулюють аспекти процедури встановлення і здійснення безпосереднього опікунства над літньою людиною, є Сімейний та Цивільний кодекси.

Як оформити опікунство над людьми похилого віку: процедура

Статуси попечителя і опікуна надаються спеціально уповноваженим органом, а також судом. Першою умовою для їх встановлення є зафіксований факт недієздатності громадянина, після чого потрібно зібрати і подати передбачені законодавством документи в одну з державних інстанцій, потім отримати позитивне рішення.

Документи для оформлення опікунства в Україні:

 1. Заява майбутнього піклувальника.
 2. Заява підшефного.
 3. Судове рішення, яке фіксує недієздатність похилого особи (при необхідності).
 4. Документація, що підтверджує матеріальне становище заявника.
 5. Медичний висновок з даними про здоров’я хто подає прохання.
 6. Довідка про несудимість.
 7. Документ про наявність житлоплощі у того хто звертається.
 8. Свідоцтво про шлюб або розлучення.
 9. Довідка про належний поточний стан житла заявника.

Після розгляду наданої документації органами влади в місячний термін приймається рішення позитивного характеру або мотивовану відмову, який можна оскаржити.

Оформлення опікунства і майнові питання

З метою захисту майна громадян похилого віку від шахраїв законодавець передбачив норми, що встановлюють обсяг прав опікунів в цьому питанні. Особи, які додивляються людей поважного віку, не має права розпоряджатися власністю підопічного на користь своїх родичів, укладати договори дарування на таке майно, виступати поручителем від його імені.

При тому, піклувальник і опікун можуть передавати йому своє майно виключно в рамках дарування або позики в безкоштовне користування. Варто зазначити, що догляд людини, який втратив дієздатність, не дає права спадкування його власності.

Крім того, тільки за згодою органу опіки може відбуватися відчуження майнових прав підшефного, видача письмових зобов’язань від імені останнього, завершення ним договорів, що підлягають державній або нотаріальної реєстрації.

Крім вищезгаданого, люди, що піклуються про літніх родичів, мають ряд обов’язків. До них відноситься необхідність зберегти майно пенсіонера, використовувати його лише в особистих інтересах недієздатного, забезпечувати його першочергові потреби за допомогою соціальної допомоги та пенсії.

Як оформити опікунство і отримати компенсаційні виплати?

Тим особам, які допомагають пристарілій людині на правах опікуна, покладена державна фінансова компенсація. До кола цих людей входять непрацюючі громадяни, що забезпечують повноцінний догляд за людьми похилого рідними.

Щоб отримати передбачену допомогу потрібно направити в органи соцзахисту комплект документів:

 • заяву про факт надання послуг по догляду;
 • паспорта обох боків;
 • копію медичної довідки (в разі наявності інвалідності);
 • висновок ЛКК про необхідність спеціального догляду і нездатності підшефного до самообслуговування;
 • копію трудової книжки, довідку від податкової про відсутність у заявника інших доходів.

Надана документація підлягає розгляду в 10-денний термін, після її перевірки призначається компенсаційна підтримка або прохання залишається незадоволеним.

Висновок: оформлення опікунства в Україні – акт громадянської свідомості

Згідно з положеннями статті 57 Цивільного кодексу кожен громадянин зобов’язаний довести до відома представників органів опіки про недієздатну особу, яка потребує допомоги. Крім цього, турбота про рідних і близьких людей є пріоритетним завданням будь-якої людини. Інформація з цієї статті допоможе розібратися, як встановлюється опікунство в Україні в 2024 році, дозволить дізнатися про права, обов’язки учасників таких взаємин і спростить проходження всієї процедури.

Залишіть коментар

Коментарі

 1. Екатерина Клишина
  06.06.2021

  Добрый день!Скажите пожалуйста,моя мама Оформила со знакомой бабушкой завещание,ходила к ней 2 года ухаживала,но бабушка стало не одекватно себя вести стоит на учёте у психиатра,можно ли оформить над ней опекунство?

 2. светлана закирова
  20.04.2021

  Мне нужна справка в cуд ,о том, что мой муж в опекунстве и попечительстве не нуждается.Инвалидность ему никогда не устанавливалась.Куда обращаться,подскажите пожалуйста

 3. Asya Gorpynshenko
  22.05.2020

  Мати ухиляється від виконання обов’язків

 4. Aleksey
  02.04.2020

  Добрый день! Я временно не работающий трудоспособный мужчина 42 лет хочу оформить уход за своим отцом 80 лет, инвалидом 3ей группы. Я был уволен в марте 2020 года по соглашению сторон (во многом последствия каратина). Я прописан в Суворовском районе Одессы, отец прописан в Приморском. Я обратился в Приморское управление соцзащиты где мне сказали что я должен обращаться по месту СВОЕЙ прописки т.е. в Суворовское. В Суворовском же по телефону мне ответили что я должен был обращаться по месту прописки лица за которым хочу осуществлять уход и вообще положение по уходу отменили какой то Постановой. Где правда и куда обращаться? Оформить уход я хочу для того чтоб не потерять субсидию по Суворовскому району и для того чтоб не прерывался стаж. Если положены выплаты то они я так понимаю в любом случае минимальны и особой погоды нам с отцом все равно не сделают. На учет в Центр Занятости я стал, зарегистрирован профиль на сайте, но никаких предложений по работе и выплат пока не было. По уходу за престарелым лицом старше 80 лет достаточно самого факта что ему исполнилось 80 лет или нужны еще какие то медицинские заключения? Заключение ВКК об инвалидности у него есть но она давнее.

 5. Валентина Макаренко
  29.03.2020

  ‘як зараз оформити соціальну допомогу по догляду за похилою людиною якій 80 років

 6. Edik Petrov
  20.07.2019

  Добрый день,у меня вот такая ситуация , у меня есть родной брат ему 11 лет,он проживает с бабушкой и дедушкой которым уже за 70,у него есть мать и отец которые не проживать в месте,но они не разведены ,у него другая семья ,а у нее своя жизнь ,бабушка и дедушка не в состояние уже за ним смотреть,мать признает что его не вытянет ,а отец не принимает не какой роли в воспитании ребенка уже больше 6 месяцев и сом его сын и этаже мой брат не хочет жить с от сом ,я хочу его взять на опекунство ,но я нахожусь в зоне оос,подскажите как мне правильно это сделать

 7. Нелли
  30.01.2019

  Добрый день.Может ли считаться основанием для установления опекунства над внучкой то,что её мама вторую неделю не приходит к ребенку, не работает,живёт с её биологическим отцом,с которым не расписана и находится на стадии досудебного расследования по факту побоев(он её два дня подряд избивал, до этого они подрались на глазах у ребенка)ребенку 3 годика и она полностью на нашем с мужем обеспечении?