Корисна інформація

Лікарняні листи в Україні: видача, порядок оплати та оподаткування

19 Листопада 2020
77
admin Читать на русском
 1. Правила видачі лікарняного листа
 2. Основні поправки в розрахунку лікарняних листів
 3. Оплата лікарняних листів в 2023 році
 4. Розрахунковий період для обчислення розміру виплат
 5. Оформлення та оплата лікарняних листів по вагітності та пологах
 6. Як рахується розмір декретної допомоги, якщо страховий стаж жінки менше 6 місяців?
  1. Приклади розрахунку лікарняних листів
  2. Приклад нарахування при страховому стажі більше 8 років
  3. Приклад нарахування при страховому стажі менше 12 місяців
  4. Приклад розрахунку допомоги при наявності разових премій і попередніх лікарняних
 7. Оподаткування лікарняних листів

Листки непрацездатності в Україні перестали існувати з 2020 року. У Верховній Раді 5 грудня прийняли за основу закон № 2275, що вносить зміни у функціонування системи обов’язкового державного соцстрахування. У ньому передбачено, що з 2020 року лікарняні листи оформлятимуться по-новому.

Замість звичного паперового документа, який українці запевняли в медустанові, а потім надавали за місцем роботу, буде працювати електронний реєстр листків непрацездатності. Але поки цього офіційно не ввели, дана стаття буде корисна людям при отриманні паперового лікарняного листа на роботу.

Правила видачі лікарняного листа

Для отримання допомоги по непрацездатності необхідно в перший день погіршення самопочуття викликати дільничного лікаря. Лікарняний лист оформляється в поліклініці за місцем проживання. Завірений лікарняний лист надається відділу кадрів, а потім бухгалтерії для нарахування оплати.

У разі лікування в стаціонарі датою відкриття лікарняного листа вважається дата госпіталізації. Оформленням та видачею листка непрацездатності займається лікар стаціонару або завідувач відділенням. Згідно з Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян пpаво видачі лікарняних листів надається:

 • Лікуючим лікарям державних і комунальних закладів охорони здоров’я;
 • Лікуючим лікарям стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Міністерства праці та соціальної політики України;
 • Лікуючим лікарям туберкульозних санаторно-курортних закладів;
 • Фельдшерам в місцевостях, де відсутній лікар, а також на плаваючих суднах. Список цих фельдшерів затверджується щороку органами охорони здоров’я;
 • Лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики як ФОП (фізичні особи – підприємці).

Не мають права видачі листків непрацездатності:

 • Лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;
 • Лікарі станцій переливання крові;
 • Лікарі установ судово-медичної експертизи;
 • Лікарі бальнеогрязелікувальних, косметологічних і фізіотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік;
 • Лікарі будинків відпочинку;
 • Лікарі туристичних баз;
 • Лікарі зубопротезних поліклінік (відділень);
 • Лікарі санітарно-профілактичних установ;
 • Лікарі лікувально-профілактичних установ усіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.

На скільки днів дають лікарняний лист пацієнтові який знову звернувся, залежить від його первинного діагнозу. При зверненні в поліклініку лікарняний видається на термін від 1 до 5 днів, потім може бути продовжений ще на 5 за рішенням лікаря. Загальна тривалість лікарняного листа залежить від стану хворого і лікарських приписів щодо реабілітації. Максимальний термін безперервного перебування на лікарняному становить 12 місяців в разі серйозних травм, складного післяопераційного періоду або при гострих захворюваннях, наприклад, туберкульоз.

Основні поправки в розрахунку лікарняних листів

У законодавство, регулююче порядок нарахування лікарняних в Україні були внесені істотні зміни з 2016 року, які залишилися і на 2019 рік. Нові правила стосуються 6 пунктів:

 1. Для виплати допомоги в Україні застосовується єдиний розрахунок середньоденного заробітку, незалежно від того, виданий лікарняний лист по захворюванню або у зв’язку з вагітністю та пологами.
 2. Для визначення середнього заробітку застосовується розрахунковий період, рівний 12 місяцям, а не 6-ти, як раніше.
 3. Середньоденний заробіток розраховується, виходячи з нарахованої за останні 12 місяців заробітної плати або доходів, які оподатковуються ЄСВ або страховими внесками, розподілом сумарних нарахувань на загальне число календарних днів трудової зайнятості в розрахунковому періоді.
 4. Застосовуються єдині правила розрахунку оплати для всього терміну хвороби, як з 1-го по 5-й, так і з 6-го дня захворювання.
 5. Позначено 4 поважні причини, час відсутності за якими виключається з розрахункового періоду лікарняного листа – захворювання, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, лікарняні листи по догляду за дітьми віком до 3-х річного віку і відпустка без збереження оплати праці.
 6. Особам, які працюють за сумісництвом, розрахунок лікарняних листів в 2019 році в Україні здійснюється орієнтуючись на розрахунковий період працевлаштування за сумісництвом (за основним місцем роботи і на кожному з неосновних).

Оплата лікарняних листів в 2023 році

Спираючись на встановлені законодавством зміни, лікарняний лист в 2019 році в Україні оплачується наступним чином. 5 перших днів непрацездатності працівника оплачуються за рахунок підприємства, всі наступні – за рахунок соціального фонду. При цьому виплачується відсоток від усередненого заробітку за розрахунковий період за схемою:

 • при страховому стажі менше 3 років – 50% від середньої заробітної плати;
 • від 3 до 5 років – 60%;
 • від 5 до 8 років – 70%;
 • більше 8 років – в розмірі 100%.

Пільгові категорії працівників незалежно від стажу отримують 100% від свого усередненого заробітку за розрахунковий період. При розрахунку суми декретних виплат величина страхового стажу не враховується, тобто оплата також становить 100% усередненого заробітку співробітниці.

Розрахунковий період для обчислення розміру виплат

Не у всіх випадках розрахунковий період для нарахувань за лікарняним листком може становити 12 і більше календарних місяців. У деяких ситуаціях застосовується дещо інша схема для нарахування. Листки непрацездатності у 2019 році в Україні розраховуються і сплачуються згідно з Порядком №1266. У цьому документі роз’яснюються нюанси обчислення розрахункового періоду і оплати лікарняного листа. Варіанти тривалості розрахункового періоду можуть бути такими:

 • 12 і більше календарних місяців, які були відпрацьовані до початку захворювання або декретної відпустки;
 • більше 1-го, але менше 12-ти календарних місяців;
 • менше місяця;
 • жодного дня.

При страховому стажі менше 12 місяців розрахунковим періодом вважається фактичне число календарних місяців, повністю опрацьованих до виникнення страхового випадку. При страховому стажі працівника на фірмі чи підприємстві менше 1-го місяця за розрахунковий період береться число днів, фактично опрацьованих до настання хвороби.

Якщо до відкриття лікарняного співробітник практично не пропрацював жодного дня (страховий випадок збігся з датою виходу на роботу), то розрахунковий період відсутній, а за усереднений денний заробіток приймається розмір окладу, розділений на середнє число календарних днів у місяці, що дорівнює 30,44.

З розрахункового періоду віднімаються дні, невідпрацьовані співробітником з поважної причини, то є лікарняні, період декретної відпустки або відпустки без збереження зарплати. Святкові і офіційно визнані неробочими днями не віднімаються з розрахункового періоду.

Оформлення та оплата лікарняних листів по вагітності та пологах

Згідно з законодавством, лікарняний по вагітності та пологах в 2019 році в Україні відкривається з настанням 30-го тижня вагітності. У цьому випадку листок непрацездатності видається терміном на 126 днів, 70 з яких – до дати пологів і 56 – після них. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами буде виплачуватися в повному розмірі усередненого заробітку і не залежить від тривалості страхового стажу жінки.

До розрахункового періоду не включаються:

 • лікарняний лист, виданий по захворюванню;
 • час попередньої відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • лікарняний лист по догляду за дітьми, які не досягли 3-річного віку (або 6-річного віку за медичними показаннями).

Детальніше про оформлення та оплати лікарняного по вагітності та пологах дивіться тут.

Як рахується розмір декретної допомоги, якщо страховий стаж жінки менше 6 місяців?

Тут застосовуються обмежуюючи мінімальний і максимальний критерії. Мінімальний критерій дорівнює мінімальній заробітній платі, розділеної на середню кількість днів у місяці – 30,44, максимальний – дподвійній величіні мінімальної зарплати, розділеної на 30,44.

Для розрахунку лікарняного листа середньоденний заробіток визначається відповідно до фактичних виплат в розрахунковому періоді, а потім порівнюється з мінімальним і максимальним критеріями. Якщо отримана величина середньоденного заробітку:

 • не вище мінімального критерію –в розрахунок допомоги береться за основу величина мінімального показника;
 • вище мінімального, але не досягає максимального критерію – в розрахунок береться отримана цифра середньоденного заробітку;
 • вище максимального критерію – для розрахунку береться величина максимального показника.

Приклади розрахунку лікарняних листів

Як оплачується лікарняний в Україні за законодавством в 2019 р.? Для наочності слід розібрати порядок нарахування допомоги в окремих випадках. Нижче наведені приклади розрахунку лікарняного в Україні при різних показниках страхового стажу.

Приклад нарахування при страховому стажі більше 8 років

Співробітник відділу кадрів з 9-річним стажем роботи на підприємстві хворів з 18.02.19 р по 22.02.19 р Заробітна плата за попередні 12 місяців (з лютого по січень) склала 52 тис. Грн. Розрахунок допомоги:

1) 52000 / 365 = 142,47 – середньоденний заробіток;

2) 142,47 × 5 = 712,33 грн. – розмір виплати за лікарняним листком.

Приклад нарахування при страховому стажі менше 12 місяців

У комерційну фірму з 01.03.2019 р прийнята нова співробітниця. З 19.10.2019 р вона йде в декретну відпустку. Сумарна зарплата, нарахована за час роботи, склала 25 тис. Грн. Розмір декретних виплат буде обчислюватися так:

1) 25 000 / 232 = 107,76 – середньоденний заробіток. (232 – кількість календарних днів, відпрацьованих співробітницею з 1 березня до 19 жовтня);

2) 107,76 × 126 = 13 577,76 грн. – розмір оплати лікарняного листа.

Приклад розрахунку допомоги при наявності разових премій і попередніх лікарняних

Співробітник зі стажем роботи 10 років надав лікарняний лист з 15.03.19 р по 26.03.19 р Нарахована заробітна плата за розрахунковий період склала 62400 грн., В тому числі матеріальна допомога від підприємства – 2800 грн., допомога по непрацездатності за 6 днів хвороби в січні – 920 грн.

1)термін лікарняного листа виключаємо з розрахункового періоду: 366 – 6 = 360 днів;

2) суму оплати за лікарняним листком також віднімаємо з нарахованих коштів: 62400 – 920 = 61480 грн.;

3) 61480 / 360 = 170,78 – середньоденний заробіток;

4) оплата лікарняного за рахунок роботодавця в березні складе 170,78 × 5 = 853,90 грн.;

5) за рахунок Фонду 170,78 × 7 = 1195,46 грн.

Суму матеріальної допомоги з підрахунку середньоденного заробітку виключати не слід.

Оподаткування лікарняних листів

Суми, нараховані за лікарняними листками – це доходи, які підлягають оподаткуванню. Якими податками обкладаються лікарняні, отримані через хворобу, і декретні виплати?

Оподаткування лікарняних в 2019 році в Україні проходить наступним чином: з суми лікарняного з співробітника утримується 18% ПДФО (без будь-яких вирахувань), а підприємство-роботодавець з суми лікарняного оплачує 22% ЄСВ.

Залишіть коментар

Коментарі

 1. Илья Онопко
  03.02.2020

  Был на больничном в сентябре до сих пор нечего не получил

 2. Юлия Перминова
  10.01.2020

  Мой муж в октябре был на больничном. до сих пор нет ничего от соцстраха!

 3. Тоня
  10.01.2020

  мне с ноября месяца 2019 года не пришли больничные от соцстраха за 4 дня, кода они будут?

 4. Сергей Сухенко
  15.12.2019

  Здравствуйте. правда ли, что если работник был на больничном более 30 дней в год, то он подлежит увольнению, так как ему, якобы не подходят условия труда?

 5. Екатерина Резник-Ковалевская
  05.07.2019

  В декрет ушла 10 мая,на днях рожать,выплаты до сих пор нет. Я просто в шоке. В соц.страх звоню говорят майские выплатили,бухгалтера говорят ничего они не перечислили.

  • Анна Заремба
   18.07.2019

   здравствуйте, подскажите вы уже получили больничные?

 6. Маргарита Ковлева
  29.06.2019

  в декретном отпуске с 02.05.19. До сих пор нет оплаты декретных. В какие сроки я получу деньги? Роды на днях.

  • Анна Заремба
   18.07.2019

   здравствуйте, подскажите вы уже получили больничные?

 7. Наталья Черноусова
  05.06.2019

  Зауваження по оподаткуванню лікарняних листів: ПДФО справляється тільки з суми лікарняного з співробітника. Суми декретних виплат не підлягають оподаткуванню ПДФО.

 8. Алиса Миланская
  26.05.2019

  Страховой стаж ,который считается при выплате больничных имеется ввиду общий в трудовой книге,или конкретно на данном предприятии ,на котором сейчас работает человек?

 9. Лариса Волик
  08.05.2019

  Девочки, подскажите, кто знает: регулируется ли законом срок передачи больничного листа работодателем в ФСС?
  Отправила больничный по беременности и родам на предприятие 5-го апреля(дата на больничном с 01.04) и сегодня узнаю, что передают его в ФСС только сегодня, т.е 08.05.19 и утверждают, что не нарушили закон в этой ситуации.
  Подскажите, кто знает как на самом деле.

 10. Натали Влад
  06.05.2019

  Я тоже до сих пор не получила больничный за февраль. А мало того люди и за январь не получили. Это прощальный подарок нашего Петра или как? Почему мы платим налоги, а нам в ответ дуля с маком?

  • Светлана Нужных
   12.06.2019

   А у вас больничный по родам? И какая область?

 11. Снежана Павелко
  24.04.2019

  Здравствуйте!подскажите 15 марта вышла в декрет, денег досих пор нет?что на это влияет?(

  • Юлия Савченко
   25.04.2019

   Вы позвоните в Фсс и узнайте когда он попал к им в службу( тоисть когда ваш роботодадель подал заяву розрахунок в фонд социального страхування) они спросят у вас индификацыонный номер..либо же ищите фонд вашего города и звоните по указанному номеру, но вам надо обязательно знать когда ваш больничный попал в фонд.. Не факт что он попал туда 15-16 марта. Например,я здала лист 7.03, а его в фонд передали 19.03..на сегодняшний день профинансировать по 13.03..как понимаете, плюс ещё праздники, то я тоже жду, как обещают,скорей всего получу к 10.04.

   • Снежана Павелко
    27.04.2019

    Спасибо большое за ответ, думаю бухгалтер позже тоже подала так как она не спешила этого делать и говорила что они быстро все начислят и чтобы я и не переживала

 12. Екатерина Солнечная
  21.04.2019

  Муж закрыл больничный лист (04.02-16.02) уже больше 2-х мес.назад и тоже ничего..

 13. Юлия Савченко
  06.04.2019

  Здравствуйте! Кто знает что в стране нашей происходит? Почему задерживают больничные выплаты -соцстрах?? Ушла по беременности, так мне сказали что рожу раньше чем прийдет БЛ..

  • Darina Kuzmenko
   15.04.2019

   Мне тоже очень интересно, что у нас в стране происходит! Я вышла в декрет 4 марта. Прошло 1,5 месяца я ни копейки не видела. Бухгалтер говорит, что это не ее проблемы, а соцстраха. Говорят жди, до конца календарного года точно выплатят!

 14. Evgeniy Kulishenko
  02.04.2019

  Больничный сдал 18.02.2019 от предприятия за первые 5 дней деньги получил через 2 дня, а от ФСС до сих пор денег нет! Такого ещё не было !

  • Надя Цеба
   03.04.2019

   Я сдала 23.01 и до сих пор нет

  • Юлия Савченко
   06.04.2019

   Так как я звонила 4.04 то мне сказали что они только первую февральскую заявку выплатили;: тоисть БЛ до 15.02. А у вас 18 число. ждите ещё месяц

 15. Игорь Сущенко
  25.03.2019

  шо я думаю…. думаю что соцстрах негодяи. сижу 2 месяца на больничном а выплаты нет. пытался связатся с соцстрахом-там полная бюрократия

 16. Iryna Areefa
  11.03.2019

  ФОП платят ЭСВ, что они получают в случает болезин?

 17. Юлия Васильченко
  04.03.2019

  Работник принят на работу 22.01.19г а больничный лист открыт 26.02.2019 года,страховой стаж работника четыре года и сем месяцев ,как правильно мне начистить больничный

 18. Julija
  03.03.2019

  Как повлиять на бухгалтера? Сдала больничный по Беременности и родам ещё 5.02, она его ещё до сих пор не сдала? Подскажите кто как выходил из ситуации?

 19. Инна Потапова
  21.02.2019

  А как быть если человек умер находясь на больничном

 20. Анна Лызя
  08.02.2019

  Пример начисления при страховом стаже менее 12 месяцев – это просто ужас. В примере речь идет о декретных. И на каком основании декретные получились ниже минималки. С 01.01.2019 мин. зарплата 4173. Минимальная среднедневная ДЛЯ ДИКРЕТНЫХ 4173:30,44=137,09. Выплата не может быть меньше 17273,34=126дней х 137,09грн. Ваш пример актуален только для простого больничного. Зачем писать если не знаете,

 21. МАРИНА ТИРОН
  05.12.2018

  Подскажите, страховой стаж более 11 лет,на новой работе 3 месяц,пошла на больничный на 9 дней,как оплачивается больничный?

 22. Наталья Воронина
  20.08.2018

  почему не вычитаются количества праздничных дней в периоде для определения среднедневной зарплаты ? статья полезна!

 23. Светлана Багатюк
  14.08.2018

  Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться в сложившейся ситуации. Мой муж работал на предприятии по гражданско-правовому договору. Поскольку отпуск по нему не предусмотрен, он взял с 20 июля по 31 июля без сохранения зарплаты. Но с 30 июля открыл больничный лист амбулаторно у хирурга. Затем его вызвали на работу, где им было написано я заявление о принятии на работу по трудовому договору с 3 августа. Больничный длительный. Позвонила инспектор отдела кадров и сказала, что больничный оплачен не будет,так как больничный выписан до даты приема на работу, а на эти дни нужно написать заявление об отпуске без сохранения зарплаты. Я понимаю, что инспектор ошиблась, приняв его на работу, когда он находился на больничном. Но что нам делать?Помогите, пожалуйста.

 24. Иринка
  06.12.2017

  Здравствуйте. Помогите разобраться. Я находилась в отпуске по уходу до 3х лет. До 24.09.17г. 25.09.17г. должна была приступить к работе.Но попадаю в больницу. И до настоящего дня (05.12.17г.) у меня больничные листы по причине второй беременности (сохранение). Был один больничный по уходу за ребенком. Также был отпуск 8 дней. К работе я не приступала. Оплату за больничные мои ( первые 5 дней) предприятие выплачивает. А вот соц стах НЕТ. Правомерные ли их действия. И как мне расчитается дородовой и послеродовой больничный лист??? В декрет 12.01.18.г. Спасибо.

 25. лариса
  01.12.2017

  Много вопросов нет ответов

 26. инесса
  23.11.2017

  моя дочь лежит в платной клинике где не дают больничных ей еще лежать 3 месяца как не потерять место на работе

 27. Мария
  31.10.2017

  Налогообложение больничных в 2017 г. в Украине :
  -18 % НДФЛ
  -1,5% военный сбор
  и 22% ЕСВ

 28. Виктоп
  09.10.2017

  Я был на больничном 30дней,работал в Лицее ,сейчас расчитался и больничный лист здал после расчета из за того что небыло больничных листов в городе,уже прошло 5мес как я болел и 2мес как я здал больничный лист в лицей,а денег получил только за 5 дней ,куда мне обратится чтоб выплатили мне больничный лист.?

 29. Евгений
  22.09.2017

  Вопрос существует ли закон в украине по шахтам по лимиту выплат больничных листов не привышающих 40000 гивень

 30. Маргарита Антоновна
  30.08.2017

  неправильный расчет в примере со страховым стажем до 12 месяцев!!!!
  расчет нужно делать с 1 по 1 число фактически отработанных месяцев, согласно положению № 1266!!!

 31. Петя
  30.08.2017

  Не корректно

 32. Ольга
  06.08.2017

  Подскажите пожалуйста! Травмировалась,буду идти в больницу но открепительный не успела взять после переезда! Оформят на новом месте?

 33. Ольга
  17.07.2017

  Я получила травму в Октябре 2016 г.на рабочем месте…попала в больницу..10 дней под капельницами потом 2 месяца дома на таблетках…на лечение пошло только в больнице более 7000 грн…после выхода на работу я спросила ,Вам больничный отдавать?на что мне ответили ,кому он нужен!Вот Вам и порядок!Вот Вам и защита людей!

 34. Оксана
  05.07.2017

  Дпепропетровск 9 ГОР больница АНД район !!! Выдали копию которая не оплачивается !!! Обещают к новому году оригинал

 35. Лана
  16.06.2017

  Вопрос- после бытовой травмы на больничном нахожусь больше четырех месяцев. На работе оплатили только четыре, а в статье указано, что можно находиться на больничном год. Правомерно ли, что работодатель не оплачивает больничный после четырех месяцев?

 36. вадим коваленко
  04.06.2017

  при бытовой травме не оплачивается больничный лист алкотест 0.17-законно или нет

 37. татьяна
  26.05.2017

  Возникает очень много вопросов . Найти бы кто ответил.

 38. Таисия
  25.05.2017

  Здравствуйте! Хочу задать следующий вопрос. Я работала непрерывно на одном предприятии 19 лет.
  Потом уволилась и через ГОД устроилась на другое и работаю там уже 6 лет. Как мне должны начислять больничный (процент 70% или 100%) , т. е. страховой стаж для начисления больничного у меня 25 лет или 6 лет?

 39. наталия
  24.05.2017

  Была на больничном и получала з\п вышла на роботу перечислили больнычные на карточку, а сейчас требуют вернуть всю сумму, я инвалид второй группы, подскажите правильно ли это?

 40. Igor_T
  19.05.2017

  после инсульта, с марта 2017 г., нахожусь на амбулаторном лечении у врача невропатолога, в поликлинике отсутствуют бланки больничных листов,на плату по месту работы нечего предоставить. Налоги с меня удерживают регулярно и в полном объеме , кто подскажет как поступить чтобы получить положенный по закону больничный