Корисна інформація

Чисельність населення України

24 Лютого 2023
1
admin Читать на русском
 1. Населення України: чисельність і щільність
 2. Населення України: таблиця по роках
 3. Статистика населення
 4. Рівень урбанізації в Україні: міське і сільське населення
 5. Населення України по містах
 6. Населення України за віковою ознакою
 7. Сім’я і шлюб: кількість розлучень і народжуваність
 8. Статистика населення України: тенденції та прогнози

Населення будь-якої країни є однією з характерних ознак державності, джерело трудових ресурсів і основа національної самоідентифікації та побудови соціального суспільства.

Населення України можна розглядати з різних точок зору: демографічної, соціальної, політичної або економічної. У цій статті будуть, так чи інакше, порушені всі перераховані вище аспекти, що дозволить більш глибше зрозуміти не тільки якісний склад населення країни, а й процеси, які впливають на нього.

З матеріалів статті можна дізнатися про передбачувану чисельності населення України на 2019 рік, про структуру за географічною, статевою та віковою ознакою. Тут будуть наведені статистичні матеріали, коментарі до них і прогнози на перспективу. Для зацікавлених осіб ця стаття може стати джерелом як основної, так і додаткової інформації на демографічну тематику.

Населення України: чисельність і щільність

Точну кількість населення країни отримують після проведення державного перепису. Проміжні дані представляє Державна служба статистики України, консолідуючи надходження з територіальних статистичних служб. Останній раз перепис населення в нашій країні був проведений в 2001 році. За його підсумками була зафіксована чисельність населення, що проживає на території України, в кількості понад 48 мільйонів осіб.

Як повідомляє Державна служба статистики, на 1 липня 2018 року в країні проживає 42,2 млн постійних мешканців, а разом з тимчасово мешкаючими – 42,3 млн осіб. У період з 1 січня 2018 року цей показник зменшився на 122,5 тис. осіб. Це свідчить про кризу в демографічній ситуації, про явну негативну динаміку, що є незмінним супутником проблем в економіці і соціальній сфері.

Про показники і тенденції демографічної та кількісної структури населення йтиметься нижче. У цьому розділі розглянемо основні показники: чисельність і щільність населення Україну.

Численность населения

Чисельність населення в порівнянні з іншими країнами світу важко оцінити в абсолютних величинах. Якщо проводити порівняльний аналіз серед всіх країн світу (їх кількість 226), то за показником рівня народжуваності Україна займає 186 місце. Це дуже низький показник, але поки в країні на 2000 жителів народжується 21 дитина або, якщо приводити сухі цифри, то 10,5 на 1000 жителів.

Невтішна статистика за показником рівня смертності: 14,5 особи на 1000 жителів. Такий результат став антирекордом України, оскільки забезпечив 3-е місце за рівнем смертності серед європейських країн і 4-е місце в загальносвітовому рейтингу. З європейських країн за рівнем смертності ще гірші показники тільки у Болгарії та Литви.

У таблиці наведені основні демографічні показники 1-го кварталу 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року і 1 кварталом 2018 року (січень-серпень).

  2016 2017 2018
Кількість народжених 128 530 116 907 164 287
Кількість померлих 202 909 202 294 298 017
Природній рух населення – 74 379 – 85 387 -133 730
Сальдо міграції + 6 256 + 2 612 +9 773

Наскільки щільно розселені українці свідчить рівень щільності населення. В цілому по країні цей показник становить 73,4 людини на 1 квадратний кілометр. У регіональному розрізі щільність відрізняється нерівномірністю.

Найвищий показник:

 • Області південно-східного регіону – 164,6
 • Львівська область – 115,98
 • Дніпропетровська область – 102,76
 • Харківська область – 85.94

Високою щільністю також характеризуються Івано-Франківська (99.21) і Чернівецька область (112,03).

Найменша щільність населення:

 • Волинська область – 51,5
 • Житомирська область – 41,6
 • Херсонська область – 37,8
Густонаселенность Украины - карта

Населення України: таблиця по роках

Про те, як змінювалася чисельність України, наочно свідчить таблиця (див.нижче). У ній наведено загальну кількість населення країни з 1990 року по 2018 рік. Якщо провести невелике порівняння, то в 1990 році кількість проживаючих в Україні перевищувало 51,5 млн, тоді як на 1 січня 2018 року українців налічувалося 42,2 млн. За 27 років нас стало на 9 мільйонів менше, і це, мабуть, самий сумний результат в новітній історії країни.

Рік Кількість населення Зміна
1990 51 556 500
1991 51 623 500 +
1992 51 708 200 +
1993 51 870 400 +
1994 51 715 400
1995 51 300 400
1996 50 874 100
1997 50 400 000
1998 49 973 500
1999 49 544 800
2000 49 115 000
2001 48 663 600
2002 48 240 900
2003 47 823 100
2004 47 442 081
2005 47 100 462
2006 46 749 170
2007 46 465 691
2008 46 192 309
2009 45 963 359
2010 45 782 592
2011 45 598 179
2012 45 453 283
2013 45 372 692
2014 45 245 900
2015 42 759 300
2016 42 590 900
2017 42 414 900

Статистика населення

Скільки населення в Україні в поточному році можна дізнатися з офіційних статистичних даних. Що стосується прогнозів на 2023 рік, то вони підтверджують тенденцію до зменшення чисельності українців, при цьому темпи можуть трохи сповільнитися. Фахівці відзначають, що зростання населення безпосередньо пов’язано з економічним розвитком і рівнем соціальної захищеності громадян. Наявність робочих місць, високий рівень медичного обслуговування, доступність освіти також впливають на цей показник.

Загальна кількість населення (постійних жителів) – 42,1 млн

 • Наявне населення – 42,3 млн
 • Щільність – 73,4 людини на 1 квадратний кілометр
 • Народжуваність – 10,5 на 1000 жителів
 • Смертність – 14,4 на 1000 жителів
 • Міських жителів – 68,9%
 • Сільських жителів – 31,1%
 • Чоловіків – 46%
 • Жінок – 54%
 • Тривалість життя чоловіків – 62,8 років
 • Тривалість життя жінок – 74,8 років
 • Дані за чисельністю населення України наведені без даних окупованих Криму та південно-східних регіонів.

Рівень урбанізації в Україні: міське і сільське населення

В країні міське населення проживає у великих містах, які є також і обласними центрами. Крім столичного Києва, найбільшими вважаються:

 • Харків
 • Донецьк
 • Дніпро
 • Одеса

До переліку найбільших міст слід також включити Львів, Запоріжжя, Луганськ, Маріуполь. Згідно зі статистикою, в містах проживає близько 69,3% всього населення країни. Про це свідчить офіційна статистика, але ні для кого не секрет, що в пошуках роботи велика частина сільського населення відправляється в довколишні обласні центри або прямо в столицю, де шанси знайти високооплачувану (а то і просто роботу) значно вище.

З огляду на цю обставину, слід розуміти, що фактичне населення міст України значно вище офіційних даних. Відповідно, в сільських районах, де істотний дефіцит робочих місць, де недостатньо розвинена (або відсутня) побутова або соціальна інфраструктура, чисельність населення нижче офіційно зареєстрованих даних.

Статистика городского населения - карта

Населення України по містах

У Києві за даними на 1 січня 2018 року проживає 2 934 522 осіб. У столиці природний приріст значно вище показника по країні: +2,2 людини на 1000 жителів проти -4,14 ​​по країні. Це ще одне підтвердження того, що рівень життя в Києві значно відрізняється від життя в глибинці. Не можна сказати, що такий контраст говорить про високий рівень столичного життя. Це свідчення того, наскільки життя української провінції відстає за показниками рівня життя від великих міст.

На жаль, статистичні дані наводять усереднені показники, де низьки показники одних регіонів компенсуються високими показниками інших. Це величезна проблема нашого суспільства і найважливіше завдання перед урядом: максимально нівелювати соціальну прірву між сільськими і міськими жителями.

У Дніпрі на сьогоднішній день проживає 1 002 944 осіб. У місті спостерігається невелике зростання кількості населення в порівнянні з 2017 роком. Проте, тут працює велика кількість підприємств, на яких жителі довколишніх населених пунктів можуть отримати гідну роботу.

Варто зазначити, що навколо таких міст, як Дніпро, Київ, Харків, Одеса створені цілі міські агломерації. Цей процес є природним при розвитку урбанізації в цілому.

Харків налічує понад 1 450 082 мільйонів жителів, і ця кількість збільшується, як і населення Києва.

В Одесі населення перевищує 1 мільйон, станом на 2018 рік тут постійно проживає 1 011 494 осіб. Одеська агломерація налічує понад 1,2 мільйона жителів.

Населення України за віковою ознакою

Вище було сказано, що за гендерною ознакою в країні переважає чоловіче населення, тривалість життя якого значно нижче тривалості життя українок: 62,8 проти 74,8 років. У чому причина такої відмінності, можна тільки припустити:

 • Низький рівень якості життя
 • Недостатнє медичне обслуговування
 • Робота в важких умовах
 • Згубні звички (тютюнопаління, зловживання алкоголем)
 • Високий відсоток травматизму, в тому числі і побутового
 • інші причини 
Вік Чоловіки Жінки
Кількість Питома вага Кількість Питома вага
0-14 3 362 603 50 % 3 167 887 47,6 %
15-64 13 858 299 48,0 % 14 860 707 52,0 %
>65 2 337 278 33,0 % 4 629 992 67,0 %
Всего: 19 558 180 45,2 % 22 658 586 54,8 %

Сім’я і шлюб: кількість розлучень і народжуваність

Показник кількості розлучень на 1000 осіб в Україні становить близько 3,3. Кількість розлучень в перерахунку на 100 укладених шлюбів становить 54,2. Статистика по роках зазначає найбільшу кількість розлучень в 1994 році: 4 розірвання шлюбу на 1000 чоловік.

Найбільша кількість розлучень на 100 шлюбів було у 2000 році: 71,4.

Коефіцієнт народжуваності у 2018 році становить 1,37 дітей на 1 жінку.

Найвищий рівень народжуваності демонструють:

 • Рівненська область (2,5 дітей на 1 жінку)
 • Волинська область (2,2)
 • Одеська область (2,0)

Статистика населення України: тенденції та прогнози

Україна переживає дуже складні часи, коли на тлі анексії Криму та бойових дій в Донецькій і Луганській областях сталася деформація всієї економічної моделі. Ці процеси відкинули країну на кілька років назад за такими важливими показниками як рівень ВВП, споживча інфляція, прожитковий мінімум та інші. Кризові явища в економіці супроводжуються такими ж кризовими явищами в соціальній сфері.

Говорити про те, що демографічна ситуація покращиться в найближчі роки, – принаймні, самовпевнено. Але дивитися з упевненістю в майбутнє можна, оскільки критична точка подолана і в країні відбуваються позитивні зміни. З ростом рівня життя незмінно будуть відбуватися зміни в демографічній структурі країни.

Для підвищення тривалості життя потрібне проведення Пенсійної реформи, кардинальної реформи охорони здоров’я і введення системи державного медичного страхування. Розвиток соціальної інфраструктури та створення робочих місць дозволить скоротити різницю в рівні життя між міським і сільським населенням, що сприятиме рівномірному розселенню як за географічними регіонами, так і за типами населених пунктів.

Збільшення народжуваності – один з джерел поліпшення демографічної ситуації. Стимулом цього повинні стати досить високі допомоги при народженні дитини, наявність дошкільних установ, зниження дитячої смертності, підвищення медичного обслуговування, забезпечення житлом молодих і багатодітних сімей. Перераховувати фактори, які впливають на демографічну ситуацію, можна дуже довго. Всі вони будуть зводитися до матеріального і соціального благополуччя.

Слід зазначити громадянську захищеність населення як важливий фактор поліпшення демографії. Громадянин будь-якої країни, якщо він відчуває себе в безпеці, готовий створювати сім’ї, ростити дітей і бачити на благо своєї країни.

Залишіть коментар

Коментарі

 1. Марат
  14.09.2018

  Согласен что женское население преобладает в зрелом возрасте,но не все уже и замуж рвутся разве что ищут того к кому переехать чтобы освободить жилплощадь,а то что девушек меньше согласен ,они и ведут себя так